ajax
Název zadavatele
Název: Statutární město Frýdek-Místek
Datová schránka: w4wbu9s
Adresa: Radniční 1148, Frýdek-Místek, 73801
Email: podatelna@frydekmistek.cz
Výběr zadavatele

Číslo smlouvy Název smlouvy Název partnera Částka Uveřejněno od
S/0355/2016/OSS Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace Bílý nosorožec, o.p.s. 341 300 Kč 30.06.2016
S/0432/2016/IO Koordinátor BOZP na akci "Odkanalizování ZŠ Lískovec a požární zbrojnice" - 2. část Ing. Roman Koželuha 50 000 Kč 29.06.2016
S/0437/2016/IO Smlouva o výkonu činnosti technického dozoru stavebníka (TDS) na stavbě "Odkanalizování ZŠ Lískovec a požární zbrojnice" - 2. část KADMARSTAV s.r.o. 90 000 Kč 29.06.2016
S/0377/2016/OÚRaSŘ Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z programu regenerace města Frýdku-Místku na rok 2016 Jana Šturcová, Jiří Bědroň, JUDr. Ladislav Bědroň 63 000 Kč 29.06.2016
OIT/7/2011-2/1 Dodatek č.6 ke Smlouvě o systémové podpoře při rozvoji informačního systému č.040/2005 T-MAPY spol. s r.o. 465 937 Kč 29.06.2016
OIT/7/2011-2/7 Dodatek č.7 ke Smlouvě o systémové podpoře při rozvoji informačního systému č.040/2005 T-MAPY spol. s r.o. 339 734 Kč 29.06.2016
OIT/21/2011/1 Dodatek č.1 ke Smlouvě o poskytnutí funkčnosti, zprovoznění, implementaci a zajištění komplexní podpory provozu počítačového systému EIS GINIS MMFM formou služeb č. OIT/21/2011 GORDIC spol. s r.o. 519 828 Kč 29.06.2016
OIT/10/2011-3/1 Dodatek č. 1 ke Smlouvě na dodávku aplikačního programového produktu (systému elektronické spisové služby GINIS®), převod práv k jeho užití na objednatele, o technické podpoře aplikačních programových produktů a rozvoji systému č. OIT/10/2011-3 GORDIC spol. s r.o. 1 117 895 Kč 29.06.2016
S/0421/2016/IO Zpracování PD - Mateřská škola Olbrachtova - stavební úpravy PPS Kania s.r.o. 256 520 Kč 28.06.2016
P16V11000045 Odkanalizování ZŠ Lískovec a požární zbrojnice - 2. část TURČINA s.r.o. 2 932 061 Kč 28.06.2016
S/0365/2016/OÚRaSŘ Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z programu regenerace objektů s historicou nebo historizující fasádou na území města Frýdku-Místku na rok 2016 SLEZAN Frýdek - Místek a. s. 294 100 Kč 27.06.2016
S/0368/2016/OÚRaSŘ Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z programu regenerace objektů s historickou nebo historizující fasádou na území města Frýdku-Místku na rok 2016 SLEZAN Frýdek - Místek a. s. 150 400 Kč 27.06.2016
S/0369/2016/OÚRaSŘ Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z programu regenerace objektů s historickou nebo historizující fasádou na území města Frýdku-Místku na rok 2016 SLEZAN Frýdek - Místek a. s. 72 000 Kč 27.06.2016
S/0427/2016/OSOM Kupní smlouva - pozemky 28. října Miroslava a Jana Juřicovy 1 568 000 Kč 27.06.2016
S/0158/2016/OSS smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace Společně, o.p.s 200 000 Kč 27.06.2016
S/0376/2016/OÚRaSŘ Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - program regenerace města Frýdku-Místku na rok 2016 Aleš Grossmann 66 000 Kč 24.06.2016
S/0370/2016/OÚRaSŘ Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - program regenerace města Frýdku-Místku na rok 2016 Petra Hečková 151 000 Kč 24.06.2016
S/0638/2015/ODaSH/2 Výstavba parkoviště ul. Hasičská - dodatek č. 2 . méněpráce TS a.s. 0 Kč 24.06.2016
S/0417/2016/ODaSH Oprava komunikace kolem bývalé pošty ve Skalici TS a.s. 1 008 848 Kč 24.06.2016
S/0372/2016/OÚRaSŘ Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - program regenerace města Frýdku-Místku na rok 2016 HK ŠROT, s.r.o. 300 000 Kč 24.06.2016
S/0426/2016/ODaSH Oprava ploch u areálu Stovky VP TS a.s. 1 421 195 Kč 24.06.2016
S/0412/2016/ODaSH Opravy vybraných místních komunikací - II. etapa TS a.s. 1 663 943 Kč 24.06.2016
S/0413/2016/ODaSH Oprava propustku ev.č. P-23, ul. K Olešné TS a.s. 414 052 Kč 24.06.2016
S/0414/2016/ODaSH Oprava zábradlí - ul. Slezská, U Hučky, k.ú. Frýdek TS a.s. 179 204 Kč 24.06.2016
S/0373/2016/OÚRaSŘ Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - program regenerace města Frýdku-Místku na rok 2016 Naděžda Valentová, Ing. Ilja Mazur 210 000 Kč 24.06.2016
OIT/7/2011-2 Smlouva o systémové podpoře při rozvoji informačního systému č.040/2005 + Dodatky 1-5 T-MAPY spol. s r.o. 0 Kč 24.06.2016
OIT/21/2011 SMLOUVA o poskytnutí funkčnosti, zprovoznění, implementaci a zajištění komplexní podpory provozu počítačového systému EIS GINIS MMFM formou služeb GORDIC spol. s r.o. 901 714 Kč 24.06.2016
OIT/10/2011-3 Smlouva na dodávku aplikačního programového produktu (systému elektronické spisové služby GINIS®), převod práv k jeho užití na objednatele, o technické podpoře aplikačních programových produktů a rozvoji systému GORDIC spol. s r.o. 2 053 524 Kč 24.06.2016
S/0356/2016/OSS Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace RENARKON, o. p. s. 200 000 Kč 23.06.2016
S/420/2016/OŠKMaT Překážka pro skatepark TS a.s. 96 351 Kč 17.06.2016
Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace SK K2 o.s. 75 000 Kč 17.06.2016
P15V11000528 Dodatek č. 1 - Odkanalizování ZŠ Lískovec a požární zbrojnice - 1. část TS a.s. 2 000 680 Kč 15.06.2016
Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace Dětský folklorní soubor Ostravička 80 000 Kč 15.06.2016
S/0407/2016/IO Kašna na Náměstí Svobody v Místku - projektová dokumentace KAPEGO projekt s.r.o. 115 000 Kč 13.06.2016
S/0399/2016/OŠKMaT MŠ J. Trnky 63, Frýdek-Místek - rekonstrukce soc. zařízení - pavilon B JVAgro Morava s.r.o. 719 381 Kč 09.06.2016
ZŠ nár. umělce P. Bezruče, T. G. M. 454, Frýdek-Místek - hydroizolace BESKYDGROUP s.r.o. 695 500 Kč 09.06.2016
S/0398/2016/OŠKMaT MŠ LÍSKOVEC - oprava soc. zařízení a kanalizace BESKYDGROUP s.r.o. 384 619 Kč 09.06.2016
S/0402/2016/ODaSH Zajištění hlavních prohlídek, mostních listů a ev. listů propustků - rok 2016 TS a.s. 436 471 Kč 09.06.2016
S/0405/2016/ODaSH Doplnění zábradlí od křižovatky Ostravská - Janáčkova a ul. Revoluční TS a.s. 200 420 Kč 09.06.2016
S/0403/2016/ODaSH Opravy vybraných chodníků - živice TS a.s. 1 834 054 Kč 09.06.2016
S/0404/2016/ODaSH Oprava chodníku - ul. Zd. štěpánka, k.ú. Místek TS a.s. 336 059 Kč 09.06.2016
S/0401/2016/OŠKMaT Smlouva o dílo na akci Frýdecké historické slavnosti Společnost pro zachování kulturního dědictví, historie a romantiky 259 000 Kč 09.06.2016
S/0374/2016/OŠKMaT Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace TTV Sport Group s. r. o. 400 000 Kč 09.06.2016
S/0390/2016/ODaSH Zpracování PD - Výstaba autobusového zálivu - ul. El. Krásnohorské, k.ú. Frýdek ŠNAPKA SLUŽBY, s.r.o. 70 200 Kč 08.06.2016
S/0391/2016/ODaSH Zpracování PD - Výstavba chodníku, ul. Černá cesta, k.ú. Frýdek ŠNAPKA SLUŽBY, s.r.o. 80 223 Kč 08.06.2016
S/0237/2016/IT Smlouva o poskytnutí servisních služeb - E-ZAK (profil zadavatele) QCM, s.r.o. 374 374 Kč 08.06.2016
S/0378/2016/ODaS Zpracování PD - Rekonstrukce komunikace před domy čp. 1759 - 1761, ul. Dlouhá Ing.Jan Gorner 160 000 Kč 08.06.2016
S/0359/2016/IO/1 Dodatek č. 1 - Zpracování PD - Sanace vlhkosti zdiva v 1. PP - Radniční 1148, T. G. Masaryka 1147, Frýdek-Místek Ing. Petr Kostka 201 000 Kč 02.06.2016
013/100/2016 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo - "Nové dětské hřiště hřiště na ul. Míru" TS a.s. 1 100 010 Kč 26.05.2016
MMFMP005CISD Smlouva o reklamě TS a.s. 77 682 Kč 16.05.2016
S/0344/2016/OSOM Kupní smlouva p.č. 6755/13 orná půda, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek Petr a Stanislav Židkovi 1 052 580 Kč 12.05.2016
S/0433/2015/ODaSH/3 Dodatek č. 3 - Rekonstrukce lávky ul. Sadová SDS EXMOST spol. s r.o. 0 Kč 09.05.2016
S/0302/2016/OSOM Odstranění vestavby obchůdků v podchodu u bývalého autobusového nádraží TS a.s. 135 164 Kč 09.05.2016
P16V11000545 Penzion pro seniory ul. Lískovecká 86 - revitalizace objektu technického zázemí B3 včetně spojovacího krčku G&G Building s.r.o. 232 562 Kč 06.05.2016
P16V11000003 Rozšíření centrulního hřbitova ve Frýdku - studie + investiční záměr PPS Kania s.r.o. 468 270 Kč 06.05.2016
S/0361/2016/OBRaPK Nákup ojetého vozidla pro jednotku sboru dobrovolných hasičů Lískovec RB AUTO, s.r.o. 410 000 Kč 04.05.2016
S/0316/2016/OSOM Smlouva o údržbě neveřejné zeleně TS a.s. 372 931 Kč 03.05.2016
S/0360/2016/IO Arboretum Frýdek-Místek - technický dozor investora ČECH - ENGINEERING, a.s. 221 430 Kč 03.05.2016
S/0231/2016/FO Smlouva o převodu akcií obchodní společnosti Frýdecká skládka, a. s. Obec Dobrá 200 000 Kč 29.04.2016
S/0232/2016/FO Smlouva o převodu akcií obchodní společnosti Frýdecká skládka, a. s. Obec Nižní Lhoty 100 000 Kč 29.04.2016
S/0233/2016/FO Smlouva o převodu akcií obchodní společnosti Frýdecká skládka, a. s. Obec Metylovice 100 000 Kč 29.04.2016
P16V11000545 Penzion pro seniory ul. Lískovecká 86 - revitalizace objektu technického zázemí B3 včetně spojovacího krčku G&G Building s.r.o. 232 562 Kč 27.04.2016
S/0637/2015/ODaSH/2 Dodatek č. 2 - SoD Dodávka a montáž videodetekcí Traficam - křižovatka U Rady TS a.s. 0 Kč 27.04.2016
S/0337/2016/ODaSH Údržba cyklostezek rok 2016 TS a.s. 426 320 Kč 27.04.2016
S/0338/2016/ODaSH Opravy vybraných místních komuniakcí - I. etapa TS a.s. 1 756 363 Kč 27.04.2016
S/0230/2016/FO Smlouva o převodu akcií obchodní společnosti Frýdecká skládka, a. s. Nehlsen Třinec, s.r.o. 200 000 Kč 27.04.2016
S/0073/2016/OŠKMaT Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace Junák - český skaut, středisko 8. pěšího pluku Slezského Frýdek-Místek, z. s. 52 000 Kč 26.04.2016
S/0216/2016/OŠKMaT Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace Společnost pro dechovou hudbu ve Frýdku-Místku 50 000 Kč 25.04.2016
S/0212/2016/OŠKMaT Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace Soubor lidových písní a tanců Ostravica 85 000 Kč 25.04.2016
S/0222/2016/OŠKMaT Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace Svatováclavský hudební festival, o.s. 140 000 Kč 25.04.2016
S/0278/2016/OŠKMaT Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace Katolický lidový dům v Místku, z.s. 80 000 Kč 25.04.2016
S/0326/2016/IO Úspory energie v bytových domech - část 2 - ul. Na Aleji č. p. 82 ATRIS, s.r.o. 228 690 Kč 22.04.2016
S/0325/2016/IO Úspory energie v bytových domech - část 1 - Malý Koloredov č. p. 811 ATRIS, s.r.o. 457 380 Kč 22.04.2016
Zpracování PD - Sanace vlhkosti zdiva v 1. PP - Radniční 1148, T. G. Masaryka 1147, Frýdek-Místek Ing. Petr Kostka 168 000 Kč 22.04.2016
S/0330/2016/OŽPaZ Nové dětské hřiště Nová Osada TS a.s. 1 039 384 Kč 21.04.2016
S/0133/2016/OSS Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace Slezská diakonie 70 000 Kč 21.04.2016
S/0132/2016/OSS Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace Slezská diakonie 140 000 Kč 21.04.2016
S/0103/2016/OSS Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace Slezská diakonie 69 000 Kč 21.04.2016
S/0124/2016/OSS Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace Slezská diakonie 300 000 Kč 21.04.2016
S/0125/2016/OSS Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace Slezská diakonie 252 000 Kč 21.04.2016
S/0126/2016/OSS Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace Slezská diakonie 142 000 Kč 21.04.2016
S/0127/2016/OSS Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace Slezská diakonie 150 000 Kč 21.04.2016
S/0128/2016/OSS Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace Slezská diakonie 70 000 Kč 21.04.2016
S/0129/2016/OSS Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace Slezská diakonie 129 000 Kč 21.04.2016
S/0130/2016/OSS Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace Slezská diakonie 100 000 Kč 21.04.2016
S/0131/2016/OSS Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace Slezská diakonie 100 000 Kč 21.04.2016
S/0344/2016/OSOM Kupní smlouva p.č. 6755/13, k.ú. Frýdek Petr Židek a Stanislav Židek 526 290 Kč 20.04.2016
S/0215/2016/OŠKMaT Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace Dětský folklorní soubor Ostravička 310 000 Kč 19.04.2016
S/0135/2016/OSS Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace RENARKON, o. p. s. 60 000 Kč 19.04.2016
S/0134/2016/OSS Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace RENARKON, o. p. s. 250 000 Kč 19.04.2016
S/0246/2016/OŠKMaT Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace "Taneční skupina DANCEPOINT o.s." 80 000 Kč 18.04.2016
S/0227/2016/OŠKMaT Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace POD SVÍCNEM z.s. 80 000 Kč 18.04.2016
S/0433/2015/ODaSH/2 Dodatek č. 2 - Rekonstrukce lávky Sadová - méněpráce, vícepráce SDS EXMOST spol. s r.o. 0 Kč 18.04.2016
S/0025/2016/OŠKMaT Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace JUDO BESKYDY z. s. 100 000 Kč 18.04.2016
S/0220/2016/OŠKMaT Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace POD SVÍCNEM z.s. 300 000 Kč 18.04.2016
S/0224/2016/OŠKMaT Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace Pavla Walková 100 000 Kč 18.04.2016
S/0175/2016/OSS Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace 60 000 Kč 18.04.2016
S/0218/2016/OŠKMaT Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace Klub angažovaných muzikantů (KAM) 500 000 Kč 18.04.2016
S/0219/2016/OŠKMaT Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace Dětský folklorní soubor Ostravička 900 000 Kč 18.04.2016
S/0217/2016/OŠKMaT Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace Společnost pro symfonickou a komorní hudbu ve Frýdku-Místku, z.s. 70 000 Kč 18.04.2016
S/0290/2016/OŠKMaT Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace Společnost pro symfonickou a komorní hudbu ve Frýdku-Místku, z.s. 50 000 Kč 18.04.2016
Oprava zpevněných ploch v areálu MŠ F-M, Anenská 656 TS a.s. 151 867 Kč 18.04.2016
S/0024/2016/OŠKMaT Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace GB Draculino 55 000 Kč 18.04.2016
S/0298/2016/OŠKMaT Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace "BK Klasik o. s." 155 564 Kč 14.04.2016
S/0020/2016/OŠKMaT Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace "BK Klasik o. s." 100 000 Kč 14.04.2016
S/0026/2016/OŠKMaT Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace "Lašský sportovní klub Frýdek-Místek" 85 000 Kč 14.04.2016
S/0040/2016/OŠKMaT Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace Škola TaeKwon-Do ITF Frýdek-Místek, z.s. 150 000 Kč 14.04.2016
S/0145/2016/OSS Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace ADRA, o.p.s. 172 500 Kč 14.04.2016
S/0111/2016/OSS Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace Středisko rané péče SPRP Ostrava 59 000 Kč 14.04.2016
S/0333/2016/IO Arboretum Frýdek-Místek - autorský dozor PROJEKTY STATIKA s.r.o. 72 000 Kč 13.04.2016
S/0214/2016/OŠKMaT Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Frýdek-Místek 85 000 Kč 13.04.2016
S/0223/2016/OŠKMaT Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace Zdeněk Tofel 110 000 Kč 13.04.2016
S/0225/2016/OŠKMaT Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace Židovská obec v Ostravě 50 000 Kč 13.04.2016
S/0159/2016/OSS smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace Armáda spásy v ČR, z.s. 50 000 Kč 13.04.2016
S/0152/2016/OSS Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace Cesta bez bariér, spolek 80 000 Kč 13.04.2016
Smlouva o poskytnutí investiční dotace Židovská obec v Ostravě 80 000 Kč 13.04.2016
S/0251/2016/OŠKMaT Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace Divadelní spolek FAMUS 150 000 Kč 13.04.2016
S/0258/2016/OŠKMaT Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace Musica Templi, společnost pro studium duchovní hudby 60 000 Kč 13.04.2016
S/0259/2016/OŠKMaT Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace Musica Templi, společnost pro studium duchovní hudby 60 000 Kč 13.04.2016
S/0286/2016/OŠKMaT Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace TAM (Talenti a muzikologové) 120 000 Kč 13.04.2016
S/0294/2016/OŠKMaT Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace PhDr. Dagmar Čaplyginová 50 000 Kč 13.04.2016
S/0138/2016/OSS Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace BESKYD DZR, o. p. s. 420 000 Kč 12.04.2016
Smlouva o poskytnutí neinvetiční dotace Podané ruce, z.s. 80 000 Kč 12.04.2016
Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace Podané ruce-osobní asistence 800 000 Kč 12.04.2016
Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace Centrum nové naděje z.ú. 255 000 Kč 12.04.2016
Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace Charita Frýdek-Místek 1 000 000 Kč 12.04.2016
Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace Charita Frýdek-Místek 118 000 Kč 12.04.2016
Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace Charita Frýdek-Místek 200 000 Kč 12.04.2016
Smouva o poskytnutí neinvetiční dotace Charita Frýdek-Místek 600 000 Kč 12.04.2016
Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace Charita Frýdek-Místek 250 000 Kč 12.04.2016
Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace Charita Frýdek-Místek 500 000 Kč 12.04.2016
Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace Charita Frýdek-Místek 191 000 Kč 12.04.2016
Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace Charita Frýdek-Místek 150 000 Kč 12.04.2016
Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace O.s. Filadelfie 220 000 Kč 12.04.2016
S/0075/2016/OŠKMaT Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace Junák - český skaut, středisko Kruh Frýdek-Místek, z. s. 87 000 Kč 12.04.2016
Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace Charita Frýdek-Místek 155 000 Kč 12.04.2016
Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace Charita Frýdek-Místek 120 000 Kč 12.04.2016
Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace Charita Frýdek-Místek 100 000 Kč 12.04.2016
Smlouva o poskytnutí neinvetiční dotace Oblastní spolek Českého červeného kříže Frýdek-Místek 150 000 Kč 12.04.2016
Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace Domov sv. Jana Křtitele, s.r.o. 340 000 Kč 12.04.2016
Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace Modrý kříž v České republice 130 000 Kč 12.04.2016
Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace Modrý kříž v České republice 170 000 Kč 12.04.2016
Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace BESKYD DZR, o. p. s. 420 000 Kč 12.04.2016
Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace O.s. Filadelfie 220 000 Kč 12.04.2016
S/0107/2016/OSS Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace KAFIRA o.p.s. 300 000 Kč 12.04.2016
S/0144/2016/OSS Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace KAFIRA o.p.s. 80 000 Kč 12.04.2016
S/0109/2016/OSS Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky 52 000 Kč 12.04.2016
S/0108/2016/OSS Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky 83 000 Kč 12.04.2016
S/0112/2016/OSS Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.p.s. 99 000 Kč 12.04.2016
S/0105/2016/OSS Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace ONŽ-pomoc a poradenství pro ženy a dívky, z.s. 165 000 Kč 12.04.2016
S/0153/2016/OSS Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace Svaz důchodců ČR o.s., městská organizace 100 000 Kč 12.04.2016
S/0106/2016/OSS Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace Handicap centrum Škola života Frýdek-Místek, o.p.s. 200 000 Kč 12.04.2016
Smlouva o poskytnutí investiční dotace Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje v roce 2016 Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje 0 Kč 11.04.2016
S/0196/2016/OBRaPK Poskytnutí investiční dotace Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje v roce 2016 Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje 600 000 Kč 11.04.2016
S/0301/2016/OSOM Vybudování nového vstupu do č.p. 811, ul. Malý Koloredov k.ú. Místek TS a.s. 287 735 Kč 11.04.2016
S/0029/2016/OŠKMaT Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace Plavecký oddíl Frýdek-Místek 118 000 Kč 11.04.2016
S/0034/2016/OŠKMaT Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace Sportovní klub Město Frýdek-Místek - o. s. 90 000 Kč 11.04.2016
S/0160/2016/OSS smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace Medela-péče o seniory o. p. s. 100 000 Kč 11.04.2016
S/0208/2016/OSS smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace 200 000 Kč 11.04.2016
S/0162/2016/OSS smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace 720 000 Kč 11.04.2016
S/0163/2016/OSS smlouva o poskytnutí investiční dotace Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace 280 000 Kč 11.04.2016
S/0297/2016/OŠKMaT Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace GOODWILL - vyšší odborná škola, s.r.o. 240 000 Kč 08.04.2016
S/0331/2016/OÚRaSŘ Smlouva o dílo Regionální poradenská agentura, s.r.o. 72 600 Kč 07.04.2016
S/0634/2015/IO/1 Dodatek č. 1 - Sportovní hala Frýdek-Místek - Ověřovací studie + Investiční záměr Arch.Design, s.r.o. 263 780 Kč 07.04.2016
Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace Tělocvičná jednota SOKOL Frýdek-Místek 120 000 Kč 07.04.2016
VZ-IO-2016-0015 Přístavba lůžkového výtahu pro dům čp.147 na ul. 17. listopadu, FM ATRIS, s.r.o. 107 690 Kč 07.04.2016
Dodatek č. 1 - Úspory energie v bytových domech - část 1 - ul. 17. listopadu, č. p. 146 a 147 ATRIS, s.r.o. 298 870 Kč 07.04.2016
S/0179/2016/OSS Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace Oblastní spolek Českého červeného kříže Frýdek-Místek 60 000 Kč 07.04.2016
S/0186/2016/OSS Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace RENARKON, o. p. s. 100 000 Kč 07.04.2016
A/0188/2016/OSS Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace BESKYD DZR, o. p. s. 67 400 Kč 07.04.2016
S/0183/2016/OSS Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace Charita Frýdek-Místek 55 000 Kč 07.04.2016
S/0189/2016/OSS Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace MUDr. Ivana Röschlová, endokrinologická ambulance 130 800 Kč 07.04.2016
S/0634/2015/IO Sportovní hala Frýdek-Místek - Ověřovací studie + Investiční záměr Arch.Design, s.r.o. 235 950 Kč 06.04.2016
S/0038/2016/OŠKMaT Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace Škola TaeKwon-Do I.T.F. -JOOMUK Frýdek-Místek 65 000 Kč 06.04.2016
S/0228/2016/OÚRaSŘ Smlouva o zápůjčce - předfinancování výdajů projektu "Místní akční plán Frýdek-Místek" MAS Pobeskydí, z. s. 500 000 Kč 05.04.2016
S/0102/2016/OŠKMaT Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace Sportovní klub Městské policie Frýdek-Místek 70 000 Kč 01.04.2016
S/0043/2016/OŠKMaT Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace TJ SOKOL Lískovec 70 000 Kč 01.04.2016
S/0061/2016/IO/1 Dodatek č. 1 - Úspory energie ve veřejných budovách - Jesle Brožíkova 40, pavilon B, D, H - úspory energie - aktualizace a Jesle Brožíkova 40, zastřešení teras u pavilonu B a D MARPO s.r.o. 251 680 Kč 31.03.2016
S/0209/2016/OÚRaSŘ Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace Region Beskydy 500 000 Kč 31.03.2016
S/0317/2016/OSOM Smlouva o dílo k VZ "výměna 2 ks garážových vrat v objektu čp. 370 Lískovec (Hasičská zbrojnice) TOKAMA stavební s.r.o. 193 358 Kč 30.03.2016
Dodávka 2 osobních automobilů pro potřeby městské policie, spojená s montáží výstražných rozhlasových zařízení. Domanský s.r.o. 762 727 Kč 23.03.2016
S/0270/2016/OŽPaZ Nové dětské hřiště na ul. Míru TS a.s. 1 092 447 Kč 21.03.2016
S/0297/2013/IO ZŠ 1. máje 1700 - rekonstrukce vytápěcího systému školy - PD HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s. 471 900 Kč 14.03.2016
S/0299/2016/IO Smlouva o výkonu činnosti koordinátora BOZP na stavbě Odkanalizování ZŠ Lískovec a požární zbrojnice - 1. část Sdružení TDS s.r.o. 60 500 Kč 14.03.2016
S/0619/2013/IT Smlouva o technické podpoře TP24/13 - IS VITA VITA software, s.r.o. 91 650 Kč 07.03.2016
S/0656/2015/IT Dodatek č.1 smlouvy o technické podpoře TP24/13 - IS VITA VITA software, s.r.o. 101 112 Kč 07.03.2016
S/0234/2016/OŠKMaT Smlouva o dílo "Restaurování sochy Kristus trpící u kůlu" MgA. Jakub Gajda, Ph.D. 112 700 Kč 03.03.2016
P16V11000531 Geologický, hydrologický a stavebně technický průzkum - Kino Petra Bezruče MARPO s.r.o. 301 290 Kč 25.02.2016
S/0165/2016/ODaSH Oprava lávky pro pěší přes Ostravici u Frýdy - rampa R1 TS a.s. 629 155 Kč 25.02.2016
MMFMP004ME8S Kupní smlouva - pozemky p.č. 6107/180, 6107/208 a 6107/209, k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek Luxreal, stavby a nemovitosti s. r. o. 68 850 Kč 22.02.2016
S/0018/2016/FO Smlouva o převodu akcií obchodní společnosti Frýdecká skládka, a. s. OZO Ostrava s.r.o. 25 200 000 Kč 22.02.2016
MMFMP004ME7X Kupní smlouva p.č. 3066, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek Milan Moravec 518 761 Kč 22.02.2016
S/0194/2016/IT Dodávka spotřebního materiálu do tiskáren v roce 2016 - P16V15000538 PREMO s.r.o. 1 027 926 Kč 19.02.2016
S/0056/2016/ODaSH Zpracování PD - SSZ na Letné - ul. Čelakovského - křižovatka s ul. Frýdlantská, k.ú. Místek ELTODO, a.s. 178 112 Kč 18.02.2016
P15V11000534 Úspory energie ve veřejných budovách - Jesle Brožíkova 40, pavilon B, D, H - úspory energie - aktualizace a Jesle Brožíkova 40, zastřešení teras u pavilonu B a D MARPO s.r.o. 209 330 Kč 11.02.2016
S/0057/2016/IO Úspory energie ve veřejných budovách - ZŠ 1. máje 1700 - aktualizace PD A-VITAL-Ing. Zdenka Makohuzová spol. s r. o. 128 260 Kč 05.02.2016
S/0058/2016/IO Stavební úpravy vrátnice, krčků a vjezdu - ZŠ 1. máje 1700 - projektová dokumentace A-VITAL-Ing. Zdenka Makohuzová spol. s r. o. 139 150 Kč 05.02.2016
P15V11000527 Úspory energie ve veřejných budovách - Klubovna 28. října 781, Frýdek-Místek FAKO spol. s r.o. 99 220 Kč 29.01.2016
P15V11000526/1 Úspory energie v bytových domech - část 1 - ul. 17. listopadu, č. p. 146 a 147 ATRIS, s.r.o. 298 870 Kč 29.01.2016
P15V11000526/4 Úspory energie v bytových domech - část 4 - ul. Sadová č. p. 804, 805, 806 PROFSTAV s.r.o. 410 190 Kč 29.01.2016
P16V11000531 Geologický, hydrologický a stavebně technický průzkum - Kino Petra Bezruče MARPO s.r.o. 301 290 Kč 29.01.2016
P15V11000528 Odkanalizování ZŠ Lískovec a požární zbrojnice - 1. část TS a.s. 2 044 142 Kč 22.01.2016
S/06083/2015/OSOM Pojistná smlouva sdruženém pojištění souboru vozidel č. 8265030613 Česká pojišťovna a.s. 8 398 511 Kč 20.01.2016
VZ-IO-2016-0003 Úspory energie ve veřejných budovách - MŠ Lískovecká 2850 PROFSTAV s.r.o. 118 580 Kč 20.01.2016
P15V11000464 Baseballové hřiště - II. etapa, doplnění areálu BESTON, spol. s r.o. 4 733 725 Kč 19.01.2016
S/0572/2015/IO/2 Baseballové hřiště - II. etapa - dodatek č. 2 BESTON, spol. s r.o. 4 609 300 Kč 19.01.2016
S 62006, D 201601 Smlouva o dodávce tepelné energie č. 62006 DISTEP a.s. 233 206 Kč 15.01.2016
S 472007, D 201601 Smlouva o dodávce tepelné energie DISTEP a.s. 119 849 Kč 15.01.2016
S 512007, D 201601 Smlouva o dodávce tepelné energie DISTEP a.s. 87 990 Kč 15.01.2016
S 722006, D201601 Smlouva o dodávce tepelné energie DISTEP a.s. 1 294 853 Kč 15.01.2016
S 772008, D 201601 Smlouva o dodávce tepelné energie DISTEP a.s. 27 639 Kč 15.01.2016
S 832006, D 201601 Smlouva o dodávce tepelné energie DISTEP a.s. 3 400 552 Kč 15.01.2016
S 1092009, D 201601 Smlouva o dodávce tepelné energie DISTEP a.s. 248 804 Kč 15.01.2016
S 1182010, D 201601 Smlouva o dodávce tepelné energie DISTEP a.s. 701 661 Kč 15.01.2016
S 1192010, D 201601 Smlouva o dodávce tepelné energie DISTEP a.s. 1 004 783 Kč 15.01.2016
S 1282006, D 201601 Smlouva o dodávce tepelné energie DISTEP a.s. 143 059 Kč 15.01.2016
S 1822006, D 201601 Smlouva o dodávce tepelné energie DISTEP a.s. 2 548 338 Kč 15.01.2016
S 1842006, D 201601 Smlouva o dodávce tepelné energie DISTEP a.s. 927 893 Kč 15.01.2016
S 1852006, D 201601 Smlouva o dodávce tepelné energie DISTEP a.s. 3 384 242 Kč 15.01.2016
S 5042010, D 201601 Smlouva o dodávce tepelné energie DISTEP a.s. 377 074 Kč 15.01.2016
S 9042006, D 201601 Smlouva o dodávce tepelné energie DISTEP a.s. 305 684 Kč 15.01.2016
S 9402006, D 201601 Smlouva o dodávec tepelné energie DISTEP a.s. 50 066 Kč 15.01.2016
S 1802006, D 201601 Smlouva o dodávec tepelné energie DISTEP a.s. 8 245 259 Kč 15.01.2016
S/0642/2015/OSS smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace Armáda spásy v ČR, z.s. 1 660 000 Kč 14.01.2016
P15V11000430 Úspory energie - Mateřská škola Gogolova 239, Frýdek-Místek - dodatek č. 2 HAOSPOL s.r.o. 4 808 716 Kč 14.01.2016
P15V11000518 Úspory energie - ZŠ J. z Poděbrad 3109 - dodatek č. 1 BDSTAV MORAVA s.r.o. 23 856 702 Kč 14.01.2016
P15V11000518 Úspory energie - ZŠ J. z Poděbrad 3109 - dodatek č. 2 BDSTAV MORAVA s.r.o. 23 262 907 Kč 14.01.2016
S/0655/2015/FO Smlouva o neinvestiční dotaci na vyrovnávací platbu za poskytování služeb obecného hospodářského zájmu Sportplex Frýdek-Místek, s.r.o. 10 500 000 Kč 13.01.2016
1/2008/205/1 Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí daňového poradenství Ing. Jiří Turoň 0 Kč 13.01.2016
S/0433/2015/ODaSH/1 Dodatek č. 1 - Rekonstrukce lávky ul. Sadová SDS EXMOST spol. s r.o. 0 Kč 06.01.2016
S/0638/2015/ODaSH/1 Dodatek č. 1 - Výstavba parkoviště ul. Hasičská TS a.s. 0 Kč 06.01.2016
S/0612/2015/ODaSH/1 Dodatek č. 1 - Oprava komunikace v Lysůvkách - čp. 1393 - snížení ceny o níže uvedenou částku TS a.s. 160 722 Kč 06.01.2016
S/0587/2015/ODaSH/1 Dodatek č. 1 - Oprava autobusových zálivů TS a.s. 0 Kč 06.01.2016
S/0637/2015/ODaSH/1 Dodatek č. 1 - Dodávka a montáž videodetekcí Traficam TS a.s. 0 Kč 06.01.2016
S/0588/2015/ODaSH/2 Dodatek č. 2 - Doplnění řídích smyček pro celočervenou SSZ U Rady TS a.s. 0 Kč 06.01.2016
VZ-IO-2015-0048 Vodovodní řád ve F-M, m. č. Skalice - Ověřovací studie DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s. 112 820 Kč 06.01.2016
MMFMP007APVD Licenční smlouva TV POLAR POLAR televize Ostrava, s.r.o. 1 862 432 Kč 05.01.2016
MMFMP006HHU0 Monitoring medií Media Tenor, spol. s r. o. 90 000 Kč 05.01.2016
S/0682/2015/OSOM Pojistná smlouva č. 0013879006 Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group 11 480 220 Kč 04.01.2016
S/0621/2015/OVV Smlouva o dílo - Silvestrovský ohňostroj 2015/2016 PYRO MORAVIA s.r.o. 230 000 Kč 04.01.2016
S/0653/2015/OVV Smlouva o poskytování hlasových služeb - Vodafone Vodafone Czech Republic a.s. 0 Kč 04.01.2016
MMFMP007AVZN Smlouva o poskytování služeb Rentel - eKurzy RENTEL a.s. 0 Kč 04.01.2016
S/0553/2015/OVV Smlouva o vykonání přezkoumání hospodaření - FIN-PARTNER FIN - PARTNER, audit - daně - poradenství, s.r.o. 339 768 Kč 04.01.2016
S/0657/2015/OŠKMaT Smlouva o poskytnutí neinv.dotace pro Hokejový club Frýdek-Místek Hokejový club Frýdek-Místek 5 200 000 Kč 29.12.2015
S/0663/2015/OŠKMaT Smlouva o poskytnutí neinv.dotace pro Beskydskou šachovou školu z.s. Beskydská šachová škola z.s. 900 000 Kč 29.12.2015
S/0667/2015/OŠKMaT Smlouva o poskytnutí neinv.dotace rpo HC Frýdek-Místek 2015 s.r.o. HC Frýdek-Místek 2015 s.r.o. 6 000 000 Kč 29.12.2015
S/0673/2015/OŠKMaT Smlouva o poskytnutí neinv.dotace pro Beskydskou šachovou školu z.s. Beskydská šachová škola z.s. 800 000 Kč 29.12.2015
S/0674/2015/OŠKMaT Smlouva o poskytnutí neinv.dotace pro Beskydskou šachovou školu z.s. Beskydská šachová škola z.s. 300 000 Kč 29.12.2015
S/0665/2015/OŠKMaT Smlouva o poskytnutí neinv.dotace pro Tenisový klub TENNISPOINT ve Frýdku-Místku Tenisový klub TENNISPOINT ve Frýdku-Místku 300 000 Kč 29.12.2015
S/0669/2015/OŠKMaT Smlouva o poskytnutí neinv.dotace MFK Frýdek-Místek, a.s. MFK Frýdek-Místek, a.s. 2 700 000 Kč 21.12.2015
S/0672/2015/OŠKMaT Smlouva o poskytnutí neinv.dotace pro Tělocvičnou jednotu SOKOL, Frýdek-Místek Tělocvičná jednota SOKOL Frýdek-Místek 2 000 000 Kč 21.12.2015
S/0662/2015/OŠKMaT Smlouva o poskytnutí neinv.dotace pro Tělovýchovnou jednotu Slezan Frýdek-Místek Tělovýchovná jednota Slezan Frýdek-Místek 1 000 000 Kč 21.12.2015
S/0660/2015/OŠKMaT Smlouva o poskytnutí neiv.doatce pro Tělocvičnou jednotu SOKOL, Frýdek-Místek Tělocvičná jednota SOKOL Frýdek-Místek 1 900 000 Kč 21.12.2015
S/0661/2015/OŠKMaT Smlouva o poskytnutí neinv.dotace pro BK Frýdek-Místek BK Frýdek-Místek 1 200 000 Kč 21.12.2015
S/0675/2015/OŠKMaT Smlouva o poskytnutí neinv.dotace pro Tělovýchovnou jednotu Slezan Frýdek-Místek Tělovýchovná jednota Slezan Frýdek-Místek 500 000 Kč 21.12.2015
S/0666/2015/OŠKMaT Smlouva o poskytnutí neinv.dotace pro FbC Frýdek-Místek FbC Frýdek-Místek 700 000 Kč 21.12.2015
S/0676/2015/OŠKMaT Smlouva o poskytnutí neinv.dotace pro Handicap centrum Škola života Frýdek-Místek, o.p.s. Handicap centrum Škola života Frýdek-Místek, o.p.s. 50 000 Kč 21.12.2015
S/0677/2015/OŠKMaT Smlouva o poskytnutí neinv.dotace pro "BK Klasik o.s." "BK Klasik o. s." 1 200 000 Kč 21.12.2015
P15V11000418 Rekonstrukce a modernizace kina P. Bezruče - zpracování projektové dokumentace na projektové fáze - DUR, DSP, DPS, DZS a na výkon autorského dozoru RadaArchitekti s.r.o. 10 939 489 Kč 21.12.2015
S/0026/2015/1 dodatek ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace Společně, o.p.s 50 000 Kč 18.12.2015
S/0668/2015/OŠKMaT Smlouva o poskytnutí neinv.dotace pro Městský fotbalový klub Frýdek-Místek z.s. Městský fotbalový klub Frýdek-Místek z.s. 5 600 000 Kč 18.12.2015
S/0658/2015/OŠKMaT Smlouva o poskytnutí neinv.dotace pro Městský fotbalový klub Frýdek-Místek z.s. Městský fotbalový klub Frýdek-Místek z.s. 3 500 000 Kč 18.12.2015
S/0680/2015/OVV Kupní smlouva - nákup multifunkčních kopirovacích strojů DEVELOP centrum s.r.o. 117 370 Kč 18.12.2015
S/0643/2015/OSS smlouva o poskytnutí dotace Gaudium Frýdek-Místek s.r.o. 4 000 000 Kč 17.12.2015
S/0648/2015/OSS smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace GOODWILL - vyšší odborná škola, s.r.o. 60 000 Kč 16.12.2015
Agendové číslo 09/8/2006 Dodatek č. 11 ke Smlouvě o realizaci veřejné zakázky na služby označené jako "Komplexní nakládání s odpady města Frýdek-Místek" ze dne 30.8.2006 Frýdecká skládka, a.s. 2 291 450 Kč 10.12.2015
S/0649/2015/OŠKMaT Smlouva o poskytnutí neinv.dotace Tělocvičná jednota SOKOL Frýdek-Místek 200 000 Kč 09.12.2015
S/0650/2015/OŠKMaT Smlouva o poskytnutí neinv.dotace pro Sportovní klub policie Frýdek-Místek Sportovní klub policie Frýdek-Místek 200 000 Kč 09.12.2015
S/0651/2015/OŠKMaT Smlouva o poskytnutí neinv.dotace pro Školní sportovní klub BESKYDY o.s. Školní sportovní klub BESKYDY o.s. 200 000 Kč 09.12.2015
S/0659/2015/OŠKMaT Smlouva o poskytnutí neinv.dotace pro Sportovní klub policie Frýdek-Místek Sportovní klub policie Frýdek-Místek 1 700 000 Kč 09.12.2015
S/0664/2015/OŠKMaT Smlouva o poskytnutí neinv.dotace pro Školní sportovní klub BESKYDY o.s. Školní sportovní klub BESKYDY o.s. 1 500 000 Kč 09.12.2015
S/0671/2015/OŠKMaT Smlouva o poskytnutí neinv.dotace pro Sportovní klub policie Frýdek-Místek Sportovní klub policie Frýdek-Místek 2 000 000 Kč 09.12.2015
S/0652/2015/IT Obnova a pořízení výpočetní techniky pro Magistrát města Frýdek-Místek (P15V15000520-1) Z + M Partner, spol. s r.o. 816 629 Kč 07.12.2015
S/0654/2015/IT Obnova a pořízení výpočetní techniky pro Magistrát města Frýdek-Místek (P15V15000520-2) Uneco optima s.r.o. 305 634 Kč 07.12.2015
P15V11000464 Baseballové hřiště - II. etapa - dodatek č. 1 BESTON, spol. s r.o. 4 759 544 Kč 03.12.2015
S/0457/2015/ODaSH/1 Dodatek č.1 - Oprava 100 m úseku zábradlí, ul. Hlavní, k.ú. Místek TS a.s. 0 Kč 27.11.2015
S/0578/2015/ODaSH/1 Dodatek č.1 - oprava 32 m úseku zábradlí, ul. Hlavní, k.ú. Místek TS a.s. 0 Kč 27.11.2015
VZP14V11000229 Baseballové hřiště vč. zázemí, 28. října, Frýdek-Místek - dodatek č. 4 První KEY - STAV, a.s. 25 742 967 Kč 24.11.2015
P15V11000441 ZŠ ČSA 570 - rekonstrukce elektro a datových sítí, Frýdek-Místek PLCom, s.r.o. 6 386 873 Kč 24.11.2015
S/0638/2015/ODaSH Výstavba parkoviště - ul. Hasičská TS a.s. 1 434 010 Kč 23.11.2015
S/0637/2015/ODaSH Dodávka a montáž videodetekcí Traficam - křižovatka U Rady TS a.s. 363 000 Kč 23.11.2015
S/0588/2015/ODaSH/1 Dodatek č. 1 - Doplnění řídídch smyček pro celočervenou SSZ U rady - méně práce TS a.s. 0 Kč 23.11.2015
S/0635/2015/OSOM Smlouva o dílo - zpracování průkazů energetické náročnosti budov IR INSPECTIONS s.r.o. 134 976 Kč 20.11.2015
P15V11000430 Dodatek č. 1 k ČÁSTI 1 - Úspory energie - MŠ Anenská 656, Frýdek-Místek HAOSPOL s.r.o. 5 741 392 Kč 19.11.2015
P15V11000430 Dodatek č. 1 - k části 2 - SVČ Klíč, Pionýrů 767, Frýdek-Místek HAOSPOL s.r.o. 3 487 431 Kč 19.11.2015
P15V11000430 Dodatek č. 1 - k části 3 - MŠ Gogolova 239, Frýdek-Místek HAOSPOL s.r.o. 4 816 443 Kč 19.11.2015
P15V11000430 Dodatek č. 1 - k části 4 - Domov pro seniory, Školská 401, Frýdek-Místek HAOSPOL s.r.o. 2 192 325 Kč 19.11.2015
S/0619/2015/OVV Kupní smlouva- dodávka kancelářského materiálu v roce 2016 Office Assistance s.r.o. 452 866 Kč 18.11.2015
S/0624/2015/OSOM Smlouva o dílo na výměnu poměrových měřidel na studenou pitnou vodu v objektech SMFM ista Česká republika s.r.o. 328 801 Kč 13.11.2015
P15V11000511 Dodatek č. 1 - Úprava zahrady - Jesle F-M, Brožíkova 40 DAV, a.s. 3 630 444 Kč 12.11.2015
S/0633/2015/ODaSH zajištění hlavních prohlídek, mostních listů a evidenčních listů propustků pro rok 2015 TS a.s. 284 834 Kč 10.11.2015
S/0639/2015/OÚRaSŘ Smlouva o dílo ICT benefit, a.s. 72 600 Kč 06.11.2015
S/0610/2015/OŠKMaT Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace Hokejový club Frýdek-Místek 747 730 Kč 02.11.2015
P15V11000410 Arboretum Frýdek-Místek VYKRUT zahradní služby a.s. 10 751 929 Kč 02.11.2015
P15V11000410 Arboretum Frýdek-Místek BESTON, spol. s r.o. 10 751 929 Kč 02.11.2015
S/0615/2015/OŽPaZ Oprava památníku Pohřeh v Karpatech (VH č. 10) Martin Bocek 98 325 Kč 20.10.2015
S/0408/2015/OSOM Oplocení sektoru pro fanoušky v areálu Stovky - Dodatek č. 1 TOKAMA stavební s.r.o. 205 410 Kč 19.10.2015
S/0558/2015/OÚRaSŘ Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace Region Beskydy 500 000 Kč 14.10.2015
S/0611/2015/ODaSH Oprava komunikace v Lískovci - č.p. 224 TS a.s. 604 970 Kč 12.10.2015
S/0462/2015/ODaSH Multikriteriální analýza možností provozování MHD Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. 1 149 500 Kč 12.10.2015
S/0444/2015/OÚRaSŘ Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - Program regenerace Ing. Grocholová a RNDr. Hájková 105 000 Kč 07.10.2015
S/0442/2015/OÚRaSŘ Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - Program regenerace J. Šturcová a J. Bědroň 95 000 Kč 07.10.2015
VZ/OŠKMaT/2015/56 Objednávka úpravy zavěšení a výměny ochranné stítě sportovního hřiště při ZŠ 1. máje 1700 Frýdek-Místek TS a.s. 117 345 Kč 06.10.2015
S/0443/02015/OÚRaSŘ Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - Program regenerace Roland Krmaschek 80 000 Kč 05.10.2015
P15V11000498 Rekonstrukce veřejných sportovišť - dodatek č. 1 Porr a.s. 7 411 247 Kč 05.10.2015
S/0483/2015/OSS Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace Slezská diakonie 100 000 Kč 05.10.2015
S/0564/2014/IO Domov se zvláštním režimem pro osoby bez přístřeší - dodatek č. 3 Beskydská stavební, a.s. 24 850 334 Kč 01.10.2015
S/0482/2015/OSS Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace O.s. Filadelfie 80 000 Kč 29.09.2015
S/0441/2015/OÚRaSŘ Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - Program regenerace Český svaz chvatelů Základní organizace Frýdek 1 120 000 Kč 23.09.2015
S/0571/2015/OSOM Dřevěné sklepní přepážky (koje) pro domy č.p. 1325,1326,1344 a 1345 TS a.s. 229 657 Kč 23.09.2015
S/0481/2015/OSS Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace Charita Frýdek-Místek 100 000 Kč 22.09.2015
S/0480/2015/OSS Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace Charita Frýdek-Místek 80 000 Kč 22.09.2015
S/0480/2015/OSS Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace Charita Frýdek-Místek 140 000 Kč 21.09.2015
S/0565/2015/OŠKMaT Neinvestiční dotace na nájmy "BK Klasik o. s." 400 000 Kč 21.09.2015
S/0551/2015/OŽPaZ Dětské hřiště Nová Osada JAMTEKO GROUP, a.s. 1 255 969 Kč 16.09.2015
S/0420/2015/OÚRaSŘ Smlouva o spolupráci a spolufinancování společné prezentace Moravskoslezského kraje a partnera na světové výstavě EXPO 2015 v Miláně Moravskoslezský kraj 50 000 Kč 15.09.2015
S/0587/2015/ODaSH Oprava autobusových zálivů - Frýdlantská, El. Krásnohorské TS a.s. 910 519 Kč 14.09.2015
S/0588/2015/ODaSH Doplnění řídících smyček pro celočervenou SSZ U Rady TS a.s. 550 682 Kč 14.09.2015
P15V04000495 Oprava balkonů v BD čp. 882, ul. Ostravská STAVING Frýdek s.r.o. 1 960 602 Kč 14.09.2015
S/0577/2015/OŠKMaT MŠ F-M, J. Myslivečka 1883 - přírodní zahrada ROTN, spol. s r.o. 1 127 756 Kč 14.09.2015
S/0550/2015/OÚRaSŘ Smlouva o dílo Agentura Orange s.r.o. 83 865 Kč 10.09.2015
S/0578/2015/ODaSH Oprava 32 m úseku zábradlí, ul. Hlavní, k.ú. Místek TS a.s. 221 943 Kč 09.09.2015
S/0579/2015/ODaSH Oprava chodníku - ul. Zd. Štěpánka, k.ú. Místek TS a.s. 184 017 Kč 09.09.2015
S/0283/2015/ODaSH/1 Dodatek č.,1 - Výstavba autobusového zálivu ul. K Sedlištím, k.ú. Lískovec TS a.s. 62 319 Kč 09.09.2015
S/0582/2015/ODaSH Zpracování PD - výstavba dopravních ostrůvků - ul. Bruzovská Bc. Martin Vavřínek 53 000 Kč 08.09.2015
S/0548/2015/OSOM Smlouva o dílo - stavební úpravy bytu č. 4 v domě č.p. 1326 na ul. Míru, k.ú. Frýdek Ing. Miroslav Niedoba 254 438 Kč 07.09.2015
S/0547/2015/ODaSH Výstavba chodníku ul. U nemocnice 2570 - 72, k.ú. Frýdek Moravia Trend s.r.o. 243 581 Kč 04.09.2015
S/0552/2015/ODaSH Zpracování PD - Výstavba chodníku v Lískovci, od transformátoru po hřbitov CIVIL PROJECTS s.r.o. 181 500 Kč 04.09.2015
S/0580/2015/ODaSH Zpracování PD - vybudování veřejného osvětlení Místek-Bahno a ul. Na Zátiší PTD Muchová, s.r.o. 83 127 Kč 02.09.2015
S/0564/2015/ODaSH Zpracování PD - rekonstrukce ul. Horní - dokončení Ing. Petr Kolařík 122 000 Kč 02.09.2015
S/0563/2015/OSOM Generální smlouva o podnikatelském nájmu věcí movitých MAMET MAMET group s.r.o. 174 143 Kč 02.09.2015
S/0343/2015/IO Dodatek č. 1 - Domov se zvláštním režimem pro osoby bez přístřeší - interiérové vybavení PROFIL NÁBYTEK, a.s. 1 146 978 Kč 02.09.2015
S/0409/2015/IO Dodatek č. 1 - Domov se zvláštním režimem pro osoby bez přístřeší - vybavení kuchyně AMC GASTRONOM CZ, s.r.o. 585 996 Kč 02.09.2015
S/0477/2015/OŠKMaT Městská knihovna F-M, Jiráskova - výměna stávajících oken a dveří Rofis, s.r.o. 1 892 924 Kč 28.08.2015
S/0546/2015/IO Úprava zahrady - Jesle F-M Brožíkova 40 DAV, a.s. 3 463 703 Kč 27.08.2015
S/0546/2015/IO Úprava zahrady - Jesle F-M Brožíkova 40 DAV, a.s. 3 463 703 Kč 27.08.2015
S/0538/2015/OSOM Smlouva o dílo - TC servis s.r.o. - zvonkové tablo TC servis, s.r.o. 689 357 Kč 20.08.2015
S/0557/2015/OVV Smlouva o certifikačním procesu v rámci certifikace systému managamentu TÜV SÜD Czech s.r.o. 99 462 Kč 19.08.2015
S/0539/2015/OSOM Smlouva - STAVING s.r.o. - vybudování zázemí pro odbor ÚRaSŘ STAVING Frýdek s.r.o. 129 837 Kč 19.08.2015
P15V08000442 Separace bioodpadů ve městě Frýdek-Místek ELKOPLAST CZ, s.r.o. 5 678 859 Kč 17.08.2015
S/0474/2015/IO Úspory energie - Mateřská škola Anenská 656, Frýdek-Místek HAOSPOL s.r.o. 6 096 737 Kč 13.08.2015
S/0478/2015/IO Úspory energie - Mateřská škola Gogolova 239, Frýdek-Místek HAOSPOL s.r.o. 4 852 054 Kč 13.08.2015
S/0476/2015/IO Úspory energie - Středisko volného času Klíč, Frýdek-Místek HAOSPOL s.r.o. 3 521 608 Kč 13.08.2015
S/0449/2015/IO Úspory energie - Domov pro seniory, Školská 401, Frýdek-Místek HAOSPOL s.r.o. 2 328 850 Kč 13.08.2015
S/0545/2015/IO Baseballové hřiště - nadhazovací kopce b-okay stavební s.r.o. 95 000 Kč 12.08.2015
S/0458/2015/ODaSH Výstavba autobusového zálivu - Skalice U Vrby TS a.s. 924 932 Kč 11.08.2015
S/0454/2015/ODaSH Opravy chodníků s živičným povrchem TS a.s. 1 797 630 Kč 11.08.2015
S/0475/2015/OŠKMaT Rekonstrukce sociálního zařízení - MŠ J. Trnky 63, Frýdek-Místek JVAgro Morava s.r.o. 689 084 Kč 07.08.2015
S/0334/2015/IO Kamerový systém na sídlišti Slezská - dodatek č. 2 SITEL, spol. s r.o. 2 191 942 Kč 06.08.2015
S/0456/2015/ODaSH Oprava chodníku - ul. Anensnká - podél dopravního hřiště TS a.s. 353 096 Kč 05.08.2015
S/0455/2015/ODaSH Oprava plochy před doemem čp. 1602, ul. J.Jabůrkové, k.ú. Místek TS a.s. 417 340 Kč 05.08.2015
S/0457/2015/ODaSH Oprava 100 m úseku zábradlí, ul. Hlavní, k.ú. Místek TS a.s. 693 572 Kč 05.08.2015
S/0459/2015/OSOM Smlouva o dílo - Zpracování PD na akci "Vybudování nových neb. jednotek v domě č.p. 1347, ul. Sokolská, k.ú. Frýdek" CIVIL PROJECTS s.r.o. 183 920 Kč 03.08.2015
S/0472/2015/OSOM Závěrkový list č. PL-20150721-210-1, Dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb Pražská plynárenská, a.s. 2 662 000 Kč 31.07.2015
S/0473/2015/OSOM Závěrkový list č. EL-20150721-209-1 - Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky CENTROPOL ENERGY, a.s. 12 100 000 Kč 31.07.2015
S/0448/2015/IO Úspory energie ve veřejných budovách - ZŠ J. z Poděbrad 3109 BDSTAV MORAVA s.r.o. 23 666 718 Kč 29.07.2015
P15V11000411 Revitalizace veřejných prostranství na sídlišti Slezská - IV. etapa AWT Rekultivace a.s. 1 772 013 Kč 29.07.2015
PID: MMFMP006H3FT Kupní smlouva k veřejné zakazce číslo P15V17000446 - Dodávka osobního automobilu pro potřeby MP, spojená s výkupem osobního vozidla Peugeot Partner r.v.2004 a montáží výstražného rozhlasového zařízení. Auto Tichý s.r.o. 411 310 Kč 27.07.2015
S/0413/20015/OŠKMaT MŠ Anenská 656, Frýdek-Místek - rozšíření vytápění ŠNAJDER spol. s r.o. 165 529 Kč 22.07.2015
S/0433/2015/ODaSH Rekonstrukce lávky ul. Sadová SDS EXMOST spol. s r.o. 15 368 210 Kč 21.07.2015
S/0434/2015/IO Dětské hřiště v areálu Olešná - dodatečné úpravy TS a.s. 231 267 Kč 20.07.2015
Smlovua - ZŠ ČSA 570 - rekonstrukce elektro a datových sítí PLCom, s.r.o. 6 488 928 Kč 17.07.2015
S/0423/2015/ODaSH Oprava chodníku - Lískovec - před ZŠ TS a.s. 222 725 Kč 14.07.2015
S/0424/2015/ODaSH Oprava chodníku - ul. Bezručova, k.ú. Místek TS a.s. 427 373 Kč 14.07.2015
S/0425/2015/ODaSH Celoplošné opravy vybraných místních komunikací TS a.s. 4 447 597 Kč 14.07.2015
S/0334/2015/IO/1 Dodatek č. 1 - Kamerový systém na sídlišti Slezská - dodatečné práce SITEL, spol. s r.o. 2 214 513 Kč 13.07.2015
S/0564/2014/IO Domov se zvláštním režimem pro osoby bez přístřeší - dodatečné práce II. Beskydská stavební, a.s. 25 124 711 Kč 10.07.2015
S/0418/2015/ODaSH Oprava komunikace K Sedlištím v Lískovci - II. etapa TS a.s. 897 630 Kč 09.07.2015
S/0305/2015/OSS Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace 60 000 Kč 08.07.2015
S/0396/2015/OŠKMaT Smlouva o poskytnutíneinvestiční dotace HC Frýdek-Místek 2015 s.r.o. HC Frýdek-Místek 2015 s.r.o. 4 000 000 Kč 08.07.2015
S/0353/2015/IÚRaSŘ Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace (Fond regenerace) Ing. Irena Grocholová a RNDr. Marcela Hájková 62 000 Kč 02.07.2015
S/0412/2015/IO Rekonstrukce veřejných sportovišť Porr a.s. 6 637 146 Kč 29.06.2015
S/0408/2015/OSOM Smlouva o dílo - oplocení sektoru pro fanoušky v areálu stadionu Stovky TOKAMA stavební s.r.o. 723 767 Kč 29.06.2015
S/0028/2015/OSS smlouva o poskytnutí vyrovnávací platby Armáda spásy v ČR Armáda spásy v ČR, z.s. 1 660 000 Kč 26.06.2015
S/0284/2015/OSS Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace ROSKA Frýdek-Místek, regionální organizace Unie Roska v ČR 56 000 Kč 26.06.2015
S/0301/2015/OSS Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace Charita Frýdek-Místek 52 300 Kč 26.06.2015
S/0292/2015/OSS Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace RENARKON, o. p. s. 100 000 Kč 26.06.2015
S/0297/2015/OSS Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace Oblastní spolek Českého červeného kříže Frýdek-Místek 50 200 Kč 26.06.2015
S/0291/2015/OSS Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace Sdružení moravskoslezských celiaků, zapsaný spolek 64 900 Kč 26.06.2015
S/0026/2015/OSS smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - Senior Point Společně, o.p.s 150 000 Kč 25.06.2015
MŠ Sněženka - přírodní zahrada Hřiště pod Květinou s.r.o. 2 151 099 Kč 25.06.2015
S/0403/2015/OŠKMaT Rekonstrukce sportovního areálu ZŠ nár. umělce P. Bezruče, tř. T. M. Masaryka 454, Frýdek-Místek Stavby Krajča s.r.o. 2 882 825 Kč 25.06.2015
Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotaace pro KAM Klub angažovaných muzikantů (KAM) 500 000 Kč 24.06.2015
S/0352/2015/OŠKMaT Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace pro Zdeňka Tofla Zdeněk Tofel 90 000 Kč 24.06.2015
S/0406/2015/IO Baseballové hřiště - doplnění areálu - Dodávka vřetenové sekačky a elektrovozíku ITTEC, s.r.o. 1 187 812 Kč 24.06.2015
S/0407/2015/OSOM Smlouva o zprostředkování burzovních obchodů MM TRADER CZ, a.s. 344 850 Kč 24.06.2015
S/0410/2015/IO Domov se zvláštním režimem pro osoby bez přístřeší - nemocniční interiér SYNERGY SOLUTION s.r.o. 881 317 Kč 23.06.2015
Smlouva o poskytnutí neinv.dotace na Mistrovství ČR amatérských cyklistů Cyklistický klub Racing Olešná 120 000 Kč 22.06.2015
S/0388/2015/OŠKMaT Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace pro FbC Frýdek-Místek FbC Frýdek-Místek 50 000 Kč 22.06.2015
S/0409/2015/IO Domov se zvláštním režimem pro osoby bez přístřeší - vybavení kuchyně AMC GASTRONOM CZ, s.r.o. 586 850 Kč 22.06.2015
S/0350/2015/OÚRaSŘ Smlouva o poskytnutí neinvesiční dotace (Fond regenerace) Český svaz chvatelů Základní organizace Frýdek 1 170 000 Kč 22.06.2015
S/0355/2015/OÚRaSŘ Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace (Fond regenerace) Roland Krmaschek 113 000 Kč 19.06.2015
S/0354/2015/OÚRaSŘ Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace (Fond regenerace) Jana Šturcová a Jiří Bědroň 55 000 Kč 18.06.2015
S/0404/2015/OSOM Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny čp. 1313, ul. Míru ČEZ Prodej, s.r.o. 240 000 Kč 16.06.2015
S/0401/2015/OŠKMaT ZŠ Lískovec 320 - rekonstrukce ÚT Gass-eko s.r.o. 725 521 Kč 16.06.2015
S/0398/2015/IO Centrum pečovatelské služby F-M, ul. Zámecká 1266 - sanace suterénu budovy TOKAMA stavební s.r.o. 1 008 436 Kč 12.06.2015
MMFMP006KFMF komplexní rekultivace travnaté plochy - stadion Stovky FM TS a.s. 425 160 Kč 11.06.2015
S/0575/2014/IT Obnova notebooků pro členy Zastupitelstva města Frýdku-Místku Ing. Josef Pelant 853 915 Kč 10.06.2015
S/0529/2013/IT/1 Nákup výpočetní techniky pro Magistrát města Frýdku-Místku CS Data, s.r.o. 0 Kč 10.06.2015
S/0529/2013/IT Nákup výpočetní techniky pro Magistrát města Frýdku-Místku CS Data, s.r.o. 690 244 Kč 09.06.2015
Baseballové hřiště včetně zázemí, ul. 28. října - Dodávka interiéru - MOBILIÁŘ KSK Nábytek s.r.o. 350 784 Kč 05.06.2015
MMFMMP006GA8S KUPNÍ SMLOUVA - Baseballové hřiště včetně zázemí, ul. 28. října - Dodávka interiéru - MOBILIÁŘ KSK Nábytek s.r.o. 350 784 Kč 05.06.2015
S/0554/2014/IT Obnova výpočetní techniky Magistrátu města Frýdku-Místku Z + M Partner, spol. s r.o. 2 868 910 Kč 21.05.2015
S/0187/2015/FO Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace Český svaz bojovníků za svobodu 55 000 Kč 21.05.2015
S/0365/2015/OŠKMaT MŠ Mateřídouška, J. Božana 3141, Frýdek-Místek - rekonstrukce ŠJ TOKAMA stavební s.r.o. 2 713 457 Kč 21.05.2015
S/0381/2015/OÚRaSŘ Územní energetická koncepce Statutárního města Frýdek-Místek ENVIROS, s.r.o. 477 950 Kč 21.05.2015
S/0505/2014/IT Nákup výpočetní techniky v rámci projektu Standardizace orgánu sociálně-právní ochrany dětí Magistrátu města Frýdku-Místku, reg. č. CZ.1.04/3.1.03/C2.00070 Z + M Partner, spol. s r.o. 230 868 Kč 14.05.2015