ajax
Název zadavatele
Název: Statutární město Frýdek-Místek
Datová schránka: w4wbu9s
Adresa: Radniční 1148, Frýdek-Místek, 73801
Email: podatelna@frydekmistek.cz
Výběr zadavatele

Detail smlouvy
Číslo smlouvy S/0650/2015/OŠKMaT
Název smlouvy Smlouva o poskytnutí neinv.dotace pro Sportovní klub policie Frýdek-Místek
Částka s DPH (Kč) 200 000 Kč
Částka bez DPH (Kč) 200 000 Kč
Partner - název Sportovní klub policie Frýdek-Místek
Partner - IČ 534986
Partner - adresa
Datum vystavení smlouvy: 09.12.2015
Datum zveřejnění smlouvy: 09.12.2015
Schválil
Příloha: 09121501.pdf
Navázané záznamy
URL vazby
URL portál veřejné správy https://portal.gov.cz/app/RejData/rec.jsp?id=2083754&id_rej=10013&y=2015&m=12&doctype=idx