ajax
Název zadavatele
Název: Statutární město Frýdek-Místek
Datová schránka: w4wbu9s
Adresa: Radniční 1148, Frýdek-Místek, 73801
Email: podatelna@frydekmistek.cz
Výběr zadavatele

Detail smlouvy
Číslo smlouvy Agendové číslo 09/8/2006
Název smlouvy Dodatek č. 11 ke Smlouvě o realizaci veřejné zakázky na služby označené jako "Komplexní nakládání s odpady města Frýdek-Místek" ze dne 30.8.2006
Částka s DPH (Kč) 2 291 450 Kč
Částka bez DPH (Kč) 1 992 565 Kč
Partner - název Frýdecká skládka, a.s.
Partner - IČ 47151552
Partner - adresa Panské Nové Dvory 3559, Frýdek-Místek 73801
Datum vystavení smlouvy: 27.11.2015
Datum zveřejnění smlouvy: 10.12.2015
Schválil
Příloha: Ssken_ziv.o15121008360.pdf
Navázané záznamy
URL vazby
URL portál veřejné správy https://portal.gov.cz/app/RejData/rec.jsp?id=2095727&id_rej=10013&y=2015&m=12&doctype=idx