ajax
Název zadavatele
Název: Statutární město Frýdek-Místek
Datová schránka: w4wbu9s
Adresa: Radniční 1148, Frýdek-Místek, 73801
Email: podatelna@frydekmistek.cz
Výběr zadavatele

Detail smlouvy
Číslo smlouvy P15V11000528
Název smlouvy Odkanalizování ZŠ Lískovec a požární zbrojnice - 1. část
Částka s DPH (Kč) 2 044 142 Kč
Částka bez DPH (Kč) 1 689 373 Kč
Partner - název TS a.s.
Partner - IČ 60793716
Partner - adresa 17. listopadu 910, Frýdek-Místek 73801
Datum vystavení smlouvy: 20.01.2016
Datum zveřejnění smlouvy: 22.01.2016
Schválil
Příloha: Odkanalizování ZŠ Lískovec a požární zbrojnice - 1 část.pdf
Navázané záznamy 352893526 - Smlouva o výkonu činnosti koordinátora BOZP na stavbě Odkanalizování ZŠ Lískovec a požární zbrojnice - 1. část
378741766 - Dodatek č. 1 - Odkanalizování ZŠ Lískovec a požární zbrojnice - 1. část
URL vazby
URL portál veřejné správy https://portal.gov.cz/app/RejData/rec.jsp?id=2626524&id_rej=10013&y=2016&m=01&doctype=idx