ajax
Název zadavatele
Název: Statutární město Frýdek-Místek
Datová schránka: w4wbu9s
Adresa: Radniční 1148, Frýdek-Místek, 73801
Email: podatelna@frydekmistek.cz
Výběr zadavatele

Detail smlouvy
Číslo smlouvy MMFMP004ME8S
Název smlouvy Kupní smlouva - pozemky p.č. 6107/180, 6107/208 a 6107/209, k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek
Částka s DPH (Kč) 68 850 Kč
Částka bez DPH (Kč) 56 901 Kč
Partner - název Luxreal, stavby a nemovitosti s. r. o.
Partner - IČ 64612244
Partner - adresa Jiráskova 457, Frýdek-Místek 73801
Datum vystavení smlouvy: 21.12.2015
Datum zveřejnění smlouvy: 22.02.2016
Schválil
Příloha: Luxreal.pdf
Navázané záznamy
URL vazby
URL portál veřejné správy https://portal.gov.cz/app/RejData/rec.jsp?id=3007238&id_rej=10013&y=2016&m=02&doctype=idx