ajax
Název zadavatele
Název: Statutární město Frýdek-Místek
Datová schránka: w4wbu9s
Adresa: Radniční 1148, Frýdek-Místek, 73801
Email: podatelna@frydekmistek.cz
Výběr zadavatele

Detail smlouvy
Číslo smlouvy S/0301/2016/OSOM
Název smlouvy Vybudování nového vstupu do č.p. 811, ul. Malý Koloredov k.ú. Místek
Částka s DPH (Kč) 287 735 Kč
Částka bez DPH (Kč) 250 204 Kč
Partner - název TS a.s.
Partner - IČ 60793716
Partner - adresa 17. listopadu 910, Frýdek-Místek 73801
Datum vystavení smlouvy: 11.04.2016
Datum zveřejnění smlouvy: 11.04.2016
Schválil
Příloha: TS_vstup 811.pdf
Navázané záznamy
URL vazby
URL portál veřejné správy https://portal.gov.cz/app/RejData/rec.jsp?id=3744994&id_rej=10013&y=2016&m=04&doctype=idx