ajax
Název zadavatele
Název: Statutární město Frýdek-Místek
Datová schránka: w4wbu9s
Adresa: Radniční 1148, Frýdek-Místek, 73801
Email: podatelna@frydekmistek.cz
Výběr zadavatele

Detail smlouvy
Číslo smlouvy S/0405/2016/ODaSH
Název smlouvy Doplnění zábradlí od křižovatky Ostravská - Janáčkova a ul. Revoluční
Částka s DPH (Kč) 200 420 Kč
Částka bez DPH (Kč) 165 636 Kč
Partner - název TS a.s.
Partner - IČ 60793716
Partner - adresa 17. listopadu 910, Frýdek-Místek 73801
Datum vystavení smlouvy: 08.06.2016
Datum zveřejnění smlouvy: 09.06.2016
Schválil
Příloha: Zábradlí-Janáčkova, Revoluční.pdf
Navázané záznamy
URL vazby
URL portál veřejné správy https://portal.gov.cz/app/RejData/rec.jsp?id=36724133&id_rej=10013&y=2016&m=06&doctype=idx