ajax
Název zadavatele
Název: Statutární město Frýdek-Místek
Datová schránka: w4wbu9s
Adresa: Radniční 1148, Frýdek-Místek, 73801
Email: podatelna@frydekmistek.cz
Výběr zadavatele

Detail smlouvy
Číslo smlouvy S/0441/2015/OÚRaSŘ
Název smlouvy Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - Program regenerace
Částka s DPH (Kč) 120 000 Kč
Částka bez DPH (Kč) 120 000 Kč
Partner - název Český svaz chvatelů Základní organizace Frýdek 1
Partner - IČ 65494105
Partner - adresa Zámecké náměstí 1251, 738 01 Frýdek-Místek
Datum vystavení smlouvy: 22.09.2015
Datum zveřejnění smlouvy: 23.09.2015
Schválil
Příloha: Smlouva o posyktnutí neinv. dotace - Program regenrace MK - Český svaz chovatelů.pdf
Navázané záznamy
URL vazby
URL portál veřejné správy https://portal.gov.cz/app/RejData/rec.jsp?id=1365526&id_rej=10013&y=2015&m=09&doctype=idx