ajax
Název zadavatele
Název: Statutární město Frýdek-Místek
Datová schránka: w4wbu9s
Adresa: Radniční 1148, Frýdek-Místek, 73801
Email: podatelna@frydekmistek.cz
Výběr zadavatele

Detail smlouvy
Číslo smlouvy S/0437/2016/IO
Název smlouvy Smlouva o výkonu činnosti technického dozoru stavebníka (TDS) na stavbě "Odkanalizování ZŠ Lískovec a požární zbrojnice" - 2. část
Částka s DPH (Kč) 90 000 Kč
Částka bez DPH (Kč) 90 000 Kč
Partner - název KADMARSTAV s.r.o.
Partner - IČ 28654242
Partner - adresa Na Vyhlídce 1447/4, Havířov 73601
Datum vystavení smlouvy: 22.06.2016
Datum zveřejnění smlouvy: 29.06.2016
Schválil
Příloha: TDS - Odkanalizování ZŠ Lískovec a PZ - 2. část.pdf
Navázané záznamy
URL vazby
URL portál veřejné správy https://portal.gov.cz/app/RejData/rec.jsp?id=37108641&id_rej=10013&y=2016&m=06&doctype=idx