ajax
Název zadavatele
Název: Statutární město Frýdek-Místek
Datová schránka: w4wbu9s
Adresa: Radniční 1148, Frýdek-Místek, 73801
Email: podatelna@frydekmistek.cz
Výběr zadavatele

Detail smlouvy
Číslo smlouvy S/0459/2015/OSOM
Název smlouvy Smlouva o dílo - Zpracování PD na akci "Vybudování nových neb. jednotek v domě č.p. 1347, ul. Sokolská, k.ú. Frýdek"
Částka s DPH (Kč) 183 920 Kč
Částka bez DPH (Kč) 152 000 Kč
Partner - název CIVIL PROJECTS s.r.o.
Partner - IČ 24306606
Partner - adresa Malý Koloredov 2377, Frýdek-Místek 73801
Datum vystavení smlouvy: 03.08.2015
Datum zveřejnění smlouvy: 03.08.2015
Schválil
Příloha: Smlouva o dílo - PD Sokolská 1347.pdf
Navázané záznamy
URL vazby
URL portál veřejné správy https://portal.gov.cz/app/RejData/rec.jsp?id=1026562&id_rej=10013&y=2015&m=08&doctype=idx